Intrastat poročanje je predaja informacij Evropski uniji o menjavi in pretoku blaga znotraj njenih članic. Katera podjetja obvezuje poročanje za Intrastat?

read more